Stylaero.se
Teknik som skadar miljön

Den teknik som vi använder till vardags är inte bara teknik som kommer att göra jorden bättre. Det finns också massor av exempel på teknik som faktiskt bidrar till miljöförstöring och till att skada vårt klimat.

Mobiler

Mobiltelefoner är för det mesta en riktig miljöbov. De metaller som finns i mobilen utvinns på ett ganska smutsigt sätt där både miljö och människor hamnar i kläm. Det stora problemet här är också den enorma konsumtion som finns av mobiltelefoner i dag. Det är ganska ovanligt att man har sin telefon tills den slutar fungera och många uppgraderar bara för att ha den senaste modellen. Detta är ett stort problem och ett exempel på när teknik bidrar till att förstöra miljön.

Bilar

Bilar är kanske inte den nyaste tekniken vi har ibland oss men likväl är det en av de största miljöbovarna. Bilar släpper ut enorma mängder koldioxid som bidrar till att klimatet blir varmare och växthuseffekten ökar. Här är det såklart viktigt att vi så fort som möjligt ställer om till mer hållbara lösningar som till exempel kollektivtrafik och elbilar. Den fossildrivna bilen är ett tydligt exempel på teknik som kommer att behöva fasas ut i framtiden.