Stylaero.se
Teknik som skadar miljön

Den teknik som vi använder till vardags är inte bara teknik som kommer att göra jorden bättre. Det finns också massor av exempel på teknik som faktiskt bidrar till miljöförstöring och till att skada vårt klimat.

Mobiler

Mobiltelefoner är för det mesta en riktig miljöbov. De metaller som finns i mobilen utvinns på ett ganska smutsigt sätt där både miljö och människor hamnar i kläm. Det stora problemet här är också den enorma konsumtion som finns av mobiltelefoner i dag. Det är ganska ovanligt att man har sin telefon tills den slutar fungera och många uppgraderar bara för att ha den senaste modellen. Detta är ett stort problem och ett exempel på när teknik bidrar till att förstöra miljön.

Bilar

Bilar är kanske inte den nyaste tekniken vi har ibland oss men likväl är det en av de största miljöbovarna. Bilar släpper ut enorma mängder koldioxid som bidrar till att klimatet blir varmare och växthuseffekten ökar. Här är det såklart viktigt att vi så fort som möjligt ställer om till mer hållbara lösningar som till exempel kollektivtrafik och elbilar. Den fossildrivna bilen är ett tydligt exempel på teknik som kommer att behöva fasas ut i framtiden.

Ny teknik kan rädda miljön

Ny Teknik är inte bara något som är häftigt och bidrar till att vi får en bekvämare vardag. Det kan också vara en av de absolut viktigaste faktorerna för att vi ska kunna klara av framtiden utan att släppa ut alltför mycket växthusgaser. Här kommer några exempel på hur ny teknik kan bidra till att rädda miljön och klimatet.

Nya energikällor

Även om detta än så länge är i en ganska experimentell fas kan det vara så att vi i framtiden helt kan fasa ut fossila bränslen tack vare nya energikällor. Det finns till exempel planer för att ta fram ännu mer effektiva och mer skonsamma typer av kärnkraft som kommer att göra underverk för energiindustrin om det fungerar.

Man satsar också en hel del på att utveckla de energikällor som redan finns. Till exempel ser vi idag att man bygger stora parker för solceller och enorma anläggningar för att möjliggöra vindkraft ute till havs. Med hjälp av allt detta kommer vi förhoppningsvis att kunna klara av alla de utmaningar som framtiden kommer med och se till att ställa om till ett mycket mer hållbart samhälle.